Verwezelijkingen : 2019

Voorjaarszending 2019

Op zondag 31 maart 2019 vertrekt een zending van 7 personen naar ons adoptiedorp Apold tot vrijdag 12 april 2019
Welke taken gaan ze in Apold uitvoeren?

 • Opvolging en evaluatie van het naschools kinderopvang project en eventuele resultaten AGLT.
 • Verdeling hofzaden.
 • Verdeling hoefnagels en controle lokaal hoefsmid.
 • Dagelijks verdeling fruit zowel in de kleutertuin als in de lagere school.
 • Ondersteuning en opvolging diabetes-project.
 • Overleg met de burgemeester, arts, dorpsgemeenschap, schooldirectie en priester in functie van de zending in september 2019.
 • Nazicht van openbare voorzieningen zoals de vuilnisbakken ,speeltuigen, bushokje,zitbanken,toeristische kiosk, overkapping trappen naar orthodoxe kerk,multifunctioneel sportterrein,ontmoetingszaal en afrastering school.
 • Ondersteuning van het project ivm het dierenwelzijn.
 • Onderhoud verantwoordelijke brandweer ifv het brandweermaeriaal dat we in 2018 hebben meegenomen.
 • Bezoek bejaardentehuis in Daia.
 • Afspraken zending september 2019 ,vnl vervoer en verblijfsmogelijkheden.