Verwezelijkingen : 2018

Voorjaarszending 2018

Op maandag 09 april vertrekt een zending van 6 personen naar ons adoptiedorp Apold tot zaterdag 21 april 2018
Verder gaan ze ook een aantal projecten van de vorige jaren evalueren en opvolgen.

  Dit gaat voornamelijk over:
 • Opvolging en evaluatie van het naschools kinderopvang project en ontmoeting vertegenwoordigers AGLT
 • Verdeling hofzaden
 • Verdeling hoefnagels
 • Dagelijks verdeling fruit zowel in de kleutertuin als in de lagere school.
 • Ondersteuning en opvolging diabetes-project.
 • Overleg met de burgemeester, arts, dorpsgemeenschap, en schooldirectie in functie van de zending in september 2018
 • Nazicht van openbare voorzieningen zoals de vuilnisbakken en speeltuigen, bushokje,zitbanken,toeristische kiosk, overkapping trappen naar orthodoxe kerk,multifunctioneel sportterrein,ontmoetingszaal.
 • Ondersteuning van het project ivm het dierenwelzijn.
 • Evaluatie houtbedeling in de winter.
 • Bezoek bejaardentehuis in Daia.
 • Afspraken betreffende autovervoer en hotelaccomodatie

Najaarszending 2018

De tekst van de persconferentie 2018 vindt u in dit document