Verwezelijkingen : 2017

Voorjaarszending 2017

Op dinsdag 28 maart vertrekt een zending van 7 personen naar ons adoptiedorp Apold tot zondag 09 april.
Deze groep gaat zich voornamelijk bezig houden met de voorbereiding van de grote zending van september.
Verder gaan ze ook een aantal projecten van de vorige jaren evalueren en opvolgen.

  Dit gaat voornamelijk over:
 • Opvolging en evaluatie van het naschools kinderopvang project.
 • Grote schuifaf nakijken en opmeten ifv herstellingen.
 • Verdeling hofzaden en uierzalf.
 • Verdeling van hoefnagels.
 • Dagelijks verdeling fruit zowel in de kleutertuin als in de lagere school.
 • Ondersteuning en opvolging diabetes-project.
 • Overleg met de burgemeester, arts, dorpsgemeenschap, en schooldirectie in functie van de zending in september 2017.
 • Nazicht van openbare voorzieningen zoals de vuilnisbakken en speeltuigen, bushokje,zitbanken,toeristische kiosk, overkapping trappen naar orthodoxe kerk,multifunctioneel sportterrein,ontmoetingszaal.
 • Ondersteuning van het project ivm het dierenwelzijn.
 • Evaluatie houtbedeling in de winter.
 • Bezoek bejaardentehuis in Daia.
 • Voorstel luizenproject in de school.

Najaarszending 2017

De tekst van de persconferentie 2017 vindt u in dit document