Verwezelijkingen : 2016

Voorjaarszending 2016

Op zondag 3 april vertrekt een zending van 5 personen naar ons adoptiedorp Apold tot zaterdag 16 april.
Deze groep gaat zich voornamelijk bezig houden met de voorbereiding van de grote zending van september.
Verder gaan ze ook een aantal projecten van de vorige jaren evalueren en opvolgen.

  Dit gaat voornamelijk over:
 • Opvolging en evaluatie van het naschools kinderopvang project.
 • Opvolging en evaluatie van het project rond psychologische bijstand van de zigeunerkinderen.
 • Verdeling hofzaden en uierzalf.
 • Verdeling van hoefnagels.
 • Dagelijks verdeling fruit zowel in de kleutertuin als in de lagere school.
 • Ondersteuning en opvolging diabetes-project.
 • Overleg met de burgemeester, artsen en dorpsgemeenschap, en schooldirectie in functie van de zending in september 2016.
 • Nazicht van openbare voorzieningen zoals de vuilnisbakken en speeltuigen, bushokje,zitbanken,toeristische kiosk, overkapping trappen naar orthodoxe kerk.......
 • Ondersteuning van het project ivm het dierenwelzijn.
 • Evaluatie houtbedeling in de winter.
 • Bezoek bejaardentehuis in Daia.
 • Bezoek dierenmarkt Bredeni.

Najaarszending 2016

De tekst van de persconferentie 2016 vindt u in dit document