Verwezelijkingen : 2015

Voorjaarszending 2015

Op zaterdag 11 april vertrekt een zending van 9 personen naar ons adoptiedorp Apold tot dinsdag 21 april.
Deze groep gaat zich voornamelijk bezig houden met de voorbereiding van de grote zending van september.
Verder gaan ze ook een aantal projecten van de vorige jaren evalueren en opvolgen.

  Dit gaat voornamelijk over:
 • Opvolging en evaluatie van het naschools kinderopvang project.
 • Opvolging en evaluatie van het project rond psychologische bijstand van de zigeunerkinderen.
 • Verdeling hofzaden en uierzalf.
 • Verdeling van hoefnagels.
 • Ondersteuning en opvolging diabetes-project.
 • Overleg met de burgemeester, artsen en dorpsgemeenschap, en schooldirectie in functie van de zending in september 2015
 • Nazicht van openbare voorzieningen zoals de vuilnisbakken en speeltuigen, bushokje,toeristische kiosk, overkapping trappen naar orthodoxe kerk......
 • Ondersteuning van het project ivm het dierenwelzijn
 • Evaluatie houtbedeling in de winter.
 • Overleg met de plaatselijke landbouwers en fruittelers

Najaarszending 2015

De tekst van de persconferentie 2015 vindt u in dit document