Verwezelijkingen : 2014

Voorjaarszending 2014

Op dinsdag 1 april vertrekt een zending van 5 personen naar ons adoptiedorp Apold tot maandag 14 april.
Deze groep gaat zich voornamelijk bezig houden met de voorbereiding van de grote zending van september.
Verder gaan ze ook een aantal projecten van de vorige jaren evalueren en opvolgen.

  Dit gaat voornameijk over:
 • Opvolging en evaluatie van het naschools kinderopvang project.
 • Opvolging en evaluatie van het project rond psychologische bijstand van de zigeunerkinderen.
 • Verdeling hofzaden en uierzalf.
 • Verdeling van hoefnagels.
 • Ondersteuning en opvolging diabetes-project.
 • Overleg met de burgemeester, artsen en dorpsgemeenschap, en schooldirectie in functie van de zending in september 2014.
 • Nazicht van openbare voorzieningen zoals de vuilnisbakken en speeltuigen, bushokje, ...
 • Ondersteuning van het project ivm het dierenwelzijn
 • Voorbereidende gesprekken ivm het 25-jarig bestaan samenwerking tussen Apold en Diest.

Najaarszending 2014

De tekst van de persconferentie 2014 vindt u in dit document