Verwezelijkingen : 2011

Najaarszending 2011

  Vetrek zending:
 • eerste groep(11 pers) 06/09/2011 om 09u Eco-centum Diest
 • tweede groep(10 pers) 09/09/2011 om 07u Eco-centum Diest
 • Wat hebben we gedaan?
 • Parochiecentrum: verven en ondehoud van de ramen, installatie van opbergrekken.
 • Project dierenwelzijn
 • Medicatie, diabetesproject
 • Hygiënische pakketten
 • School: nakijken verlichting, installeren van een router zodat de leerlingen met internet kunnen leren werken.
 • Opstart van een uitleendienst voor medisch materiaal zoals aerosol apparaten, rolators, enz.
 • Grondig onderhoud van de speeltuigen
 • Het naschoolse kinderopvangproject werd opgevolgd.
 • Verplaasten van het bushokje in functie van de renovatie van de weerkerk.
 • organisatie spelnamiddag
 • Deze Projecten worden mede ondersteund door de PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ifv grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten 2011 “Europees jaar van het vrijwilligerswerk” waarvoor ons comite een subsidie van €5000 heeft binnengehaald.

Voorjaarszending 2011

De voorjaarszending van 2011 vertrok op dinsdag 19 april en kwam terug op zondag 01 mei

  De volgende taken werden uitgevoerd (budget € 1400):
 • Kennismaking met de nieuwe burgemeester in Apold :Dhr Bizo
 • Verdeling hofzaden en uierzalf
 • Verdeling van hoefnagels
 • Ondersteuning en opvolging diabetes-project
 • Evaluatie en overleg naschoolse kinderopvang,dewelke opgestart is in september 2010
 • Inventarisatie stand van zaken onze verblijfplaats in Apold
 • Overleg met de burgemeester,artsen,veearts en dorpsgemeenschap in funktie van de zending september 2011

Een gedetailleerd overzicht van de verwezenlijkingen van 2011 vind u in dit document