Verwezelijkingen : 2004

De drie prioriteiten die vooropgesteld werden tijdens de maandelijkse vergaderingen van het comité, werden perfect gerealiseerd en de evaluatie was dan ook zeer positief

  • Het voedselpakket werd weer door de bevolking naar waarde geschat(kostprijs € 1400).
  • De negen klaslokalen van het schooltje werden, zoals vooropgesteld, voorzien van nieuwe schakelaars, stopcontacten en TL verlichting (kostprijs € 1050).
  • Een 1ste fase van de renovatie van het parochiezaaltje werd gerealisreerd. Het nieuwe dak, geschilderde ramen en een nieuwe verlichting verfraaien momenteel het gebouwtje (kostprijs € 2750).

Naast dit alles werd de traditionele medicatie voor kinderen en diabeten, de school- en hygiënische pakketen aan de juiste man op de juiste plaats gebracht(kostprijs € 2000).
Een optelsom leert ons dat we in 2004 toch weer een uitgavepost hadden van ongeveer € 7500.