Verwezelijkingen : 1994

Tijdens een voorbereidende reis in het voorjaar werden alle gezinnen in " kaart " gebracht. Dit wilde zeggen dat een bestand werd aangelegd met alle gegevens per familie, samen met een foto van de samenstelling. Op deze basis werden deze Roemeense gezinnen ter adoptie aangeboden aan Belgische families met als resultaat:
in september 1994 wordt een konvooi gerealiseerd waarbij elk gezin van Apold een " pakket " aangeboden krijgt van zijn Belgische adoptiefamilie.


( foto ) Gedetailleerd werden alle gezinnen geregistreerd. Grondig speurwerk leverde een bestand op dat voor verschillende jaren zijn nut heeft bewezen.